mgr Lucyna Jewulska - Budzik
   Podmiot Uprawniony do Badania Sprawozdań Finansowych i Wykonywania Doradztwa Podatkowego  
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • opracowywanie zakładowego planu kont i polityki rachunkowości,
  • sporządzanie dokumentacji w zakresie podmiotów powiązanych,
  • sporządzanie zestawień statystycznych wymaganych przez GUS,prowadzenie rozliczeń z ZUS oraz z urzędem skarbowym w zakresie rozliczeń pracowniczych,