mgr Lucyna Jewulska - Budzik
   Podmiot Uprawniony do Badania Sprawozdań Finansowych i Wykonywania Doradztwa Podatkowego  
  • doradztwo w zakresie prawa podatkowego,
  • ekspertyzy i opinie ekonomiczno- finansowe,
  • doradztwo w zakresie przekształceń majątkowych oraz formalno- prawnych spółek,szkolenie w zakresie rachunkowości