mgr Lucyna Jewulska - Budzik
   Podmiot Uprawniony do Badania Sprawozdań Finansowych i Wykonywania Doradztwa Podatkowego  
  • badanie jednostkowych sprawozdań finansowych,
  • badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
  • badanie planów przekształceń przedsiębiorstw,
  • wycena przedsiębiorstw,
  • analiza opłacalności przedsięwzięć,
  • weryfikacja poprawności rozliczeń podatkowych.