mgr Lucyna Jewulska - Budzik
   Podmiot Uprawniony do Badania Sprawozdań Finansowych i Wykonywania Doradztwa Podatkowego  
„Consulta„ Podmiot Uprawniony do Badania Sprawozdań Finansowych i Wykonywania  Doradztwa  Podatkowego 
mgr  Lucyna Jewulska – Budzik, z siedzibą  w  Krakowie,  jest wpisany  do ewidencji  podmiotów  uprawnionych  do  badania  sprawozdań  finansowych  w  Krajowej  Radzie  Biegłych  Rewidentów  pod  numerem ewidencyjnym  786, uchwałą nr 124/61/95 Krajowej Izby biegłych Rewidentów z dnia 26.09.1995 r.

 

Biegły rewident mgr Lucyna Jewulska – Budzik – nr wpisu w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów na liście biegłych rewidentów pod pozycją 8177.

 

Właściciel firmy jest biegłym sądowym z zakresu rachunkowości i finansów Sądu Okręgowego w Krakowie od trzech kadencji.

 

Firma ubezpieczona jest od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w TUiR Warta S. A.