Informacje

„Consulta„ Podmiot Uprawniony do Badania Sprawozdań Finansowych i Wykonywania Doradztwa Podatkowego mgr Lucyna Jewulska – Budzik, z siedzibą w Krakowie, jest wpisany do ewidencji podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 786, uchwałą nr 124/61/95 Krajowej Izby biegłych Rewidentów z dnia 26.09.1995 r.

Biegły rewident mgr Lucyna Jewulska – Budzik – nr wpisu w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów na liście biegłych rewidentów pod pozycją 8177.

Właściciel firmy jest biegłym sądowym z zakresu rachunkowości i finansów Sądu Okręgowego w Krakowie od trzech kadencji.

Firma ubezpieczona jest od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w TUiR Warta S. A.

Jesteś zainteresowany/a ?

Zadzwoń, napisz lub uzupełnij formularz. Przejdź do zakładki Kontakt

Kontakt