Audytorskie

  • Badanie jednostkowych sprawozdań finansowych
  • Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
  • Badanie planów przekształceń przedsiębiorstw
  • Wycena przedsiębiorstw,
  • Analiza opłacalności przedsięwzięć,
  • Weryfikacja poprawności rozliczeń podatkowych

Jesteś zainteresowany/a ?

Zadzwoń, napisz lub uzupełnij formularz. Przejdź do zakładki Kontakt

Kontakt